Rượu Vang Pháp Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie 2007

2.980.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách