Rượu whisky cardhu 14 năm, special releases 2019

4.890.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích