Vang Pháp Chateau Cos Labory Saint Estephe

1.390.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách