Vang Pháp Chateau Luchey Halde 2015

1.200.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách