Vang Pháp Chateau Margaux 2004

33.430.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách