Vang Marcel Deiss Langenberg 2015

1.000.000

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 5866623344 Danh mục: ,